Ceremonia

Laury Ziemi Cieszyńskiej, zarówno ‘Srebrnej Cieszynianki’, a także i ten specjalny laur

Laury Ziemi Cieszyńskiej, zarówno ‘Srebrnej Cieszynianki’, a także i ten specjalny laur ‘Honorowej Złotej Cieszynianki’ wręczane są podczas uroczystego spotkania radnych Ziemi Cieszyńskiej, które odbywa się raz w roku w dniu Święta Niepodległości - 11 Listopada.

Sponsorzy

Mokate
Mondelez International
Ustronianka
Ludwig Czekolada
Przekraczamy Granice
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przekraczamy Granice

Zadanie realizowane w ramach projektu „Zwyczajni - Niezwyczajni” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.