Geneza

Laury Ziemi Cieszyńskiej to inicjatywa Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, który w...

Laury Ziemi Cieszyńskiej to inicjatywa Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, który w 1997 roku podjął formalną uchwałę i przyjął Regulamin, który stanowi, że samorządy Ziemi Cieszyńskiej będą corocznie spośród swoich mieszkańców wyłaniać osoby, które zasłużyły się w szczególny sposób dla społeczności, w której działają tzn. wniosły nowe, pozytywne wartości lub były na tyle nowatorskie i innowacyjne, że ich działanie może zostać uznane za godne naśladowania, polecenia jako wzór dla innych.

Ustalono przy tym iż każda gmina będąca członkiem Związku będzie dokonywać takiego wyboru i że osoby wybrane przez gminy stają się laureatami wyróżnienia pn. ‘Srebrna Cieszynianka’. Spośród wybranych przez gminy laureatów ‘Srebrnej Cieszynianki kapituła Ziemi Cieszyńskiej’ do roku 2001 wybierała jednego, któremu wręczano Laur ‘Złotej Cieszynianki’. Do regulaminu wprowadzono także zmiany polegające na przyznaniu jeszcze jednego lauru: Honorowej Złotej Cieszynianki. Wyróżnienie to w latach 1998 – 2008 przyznawane było przez Zgromadzenie Związku osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla naszego regionu przy czym nie musiały one zamieszkiwać na naszym terenie. Były nimi następujące osobistości: Premier (dzisiejszy Poseł do Parlamentu Europejskiego) Jerzy Buzek, Jan Olbrycht – Marszałek Województwa Śląskiego (dzisiejszy Poseł do Parlamentu Europejskiego), profesor Daniel Kadłubiec, lekarz Antoni Michałek, profesor Janusz Guziur, śp. Tadeusz Kubok – dyrektor firmy ‘Bracki Browar Zamkowy’ w Cieszynie, Małgorzata MendelMiśka – popularyzatorka muzyki klasycznej, profesor Andrzej Faruga, Jerzy Pilch - pisarz, publicysta, dramaturg oraz scenarzysta.

Powołane w roku 2009 Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 21.10.2009 r. podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu ‘Laury Gmin Ziemi Cieszyńskiej - Srebrna oraz Honorowa Złota Cieszynianka’ w brzmieniu przyjętym wcześniej przez Związek.

Wyróżnieniem Lauru Honorowej Złotej Cieszynianki w roku 2009 uhonorowało Franciszka Dzidę – filmowca amatora z Chybia, autora scenariuszy, zdjęć, reżysera swoich filmów i animatora kultury, a w roku 2010 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Laur Honorowej Złotej Cieszynianki przyznało Adamowi Małyszowi - utytułowanemu skoczkowi narciarskiemu z Wisły. W roku 2011 - Panu Karolowi Suszce, dyrektorowi Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, w 2012 Pani Lidii Lankocz – animatorce życia kulturalnego. W roku 2013 Laur Honorowej Złotej Cieszynianki został przyznany Panu Adamowi Makowiczowi – pianiście jazzowemu z Ustronia. Natomiast w roku 2014 Laur otrzyma Pan Krzysztof Wójtowicz - pedagog, instruktor muzyczny i dyrygent, autor aranżacji i kompozycji na chór dziecięcy i mieszany, zasłużony działacz kultury, oddany działacz amatorskiego ruchu muzycznego.

W roku 2015 Laur Honorowej Złotej Cieszynianki został przyznany Panu Jerzemu Wałdze – rusznikarzowi, wykonującemu strzelby myśliwskie zwane cieszyniankami lub ptaszniczkami. W kolejnym roku (2016) Laur Honorowej Złotej Cieszynianki otrzymał Pan Witold Dzierżawski –działacz społeczny i wieloletni samorządowiec, natomiast w ubiegłym roku Laur Honorowej Złotej Cieszynianki przyznany został ks. Andrzejowi Czyżowi, propagatorowi ekumenizmu  angażującemu się w sprawy kościelne i społeczne.

W roku bieżącym to wyjątkowo wyróżnienie przyznano Pani Halinie Szotek – historykowi, muzealnikowi ze Skoczowa.

Sponsorzy

Mokate
Mondelez International
Ustronianka
Ludwig Czekolada
Przekraczamy Granice
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przekraczamy Granice

Zadanie realizowane w ramach projektu „Zwyczajni - Niezwyczajni” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.