Laureaci

Jak określa to regulamin tryb wyłonienia przez gminę osoby nominowanej jest dowolny...

Jak określa to regulamin tryb wyłonienia przez gminę osoby nominowanej jest dowolny i zależy tylko i wyłącznie od postanowień samej gminy/powiatu.

Sponsorzy

Mokate
Mondelez International
Ustronianka
Ludwig Czekolada
Przekraczamy Granice
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przekraczamy Granice

Zadanie realizowane w ramach projektu „Zwyczajni - Niezwyczajni” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.