Statuetka

Laury ‘Honorowej Złotej i Srebrnej Cieszynianki’ mają charakter statuetek przedstawiających...

Laury ‘Honorowej Złotej i Srebrnej Cieszynianki’ mają charakter statuetek przedstawiających kwiat ‘haquetia epipactis’, wykonanych według projektu zatwierdzonego na podstawie postępowania konkursowego. Laureatem przeprowadzonego w 1997 roku konkursu został cieszyński plastyk Henryk Jasiński, który zaprojektował przestrzenny model statuetki oraz jej graficzny wizerunek.

Sponsorzy

Mokate
Mondelez International
Ustronianka
Ludwig Czekolada
Przekraczamy Granice
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przekraczamy Granice

Zadanie realizowane w ramach projektu „Zwyczajni - Niezwyczajni” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.